Windkracht 0 of 10 op het Internet?

Opt-In regime

 • Het opt-in regime voor reclame e-post wordt van kracht via de wet e-commerce dd. 11/03/2003.
 • Opt-in houdt in dat elektronische post voor reclamedoeleinden enkel nog mag verstuurd worden mits voorafgaande toestemming.
 • De e-mail moet onmiddellijk na ontvangst in zijn globale indruk als reclame herkenbaar zijn.
 • Tevens moet op een ondubbelzinnige manier op een zichtbare en leesbare plaats de vermelding "reclame" of "publicitť" aanwezig zijn, bv. in het onderwerp.
 • Uit de weergegeven informatie moet de geadresseerde duidelijk kunnen opmaken voor wiens rekening de reclame gebeurt.

Soft opt-in regime in BelgiŽ

 • Sinds het KB dd. 04/04/2003 heeft BelgiŽ een soft opt-in regime. Het opt-in principe werd verzacht met 2 uitzonderingen:
 • Uitzondering 1: Eigen Klanten
  Men moet cumulatief aan 3 voorwaarden voldoen:
  • Het bedrijf heeft rechtstreeks van de geadresseerde(n) electronisch de contactgegevens verkregen (bv. via contactformulier op de website), de privacywet werd hierbij tevens gerespecteerd.
  • De verkregen contactgegevens worden enkel gebruikt voor het aanbieden van gelijkaardige producten en diensten die het bedrijf zelf levert.
  • De klanten, waarvan de contactgegevens electronisch werden verkregen, moeten zich gemakkelijk en kosteloos kunnen verzetten tegen het gebruik van deze data.
 • Uitzondering 2: Rechtspersonen
  Men moet cumulatief aan 2 voorwaarden voldoen:
  • De gebruikte contactgegevens moeten onpersoonlijk zijn.
  • De producten die worden gepromoot moeten bestemd zijn voor de rechtspersoon.
Een efficiŽnt beheer van uw e-mailings